Esperanto - Dansk - Nederlands

Bag hvert succesfuldt menneske står der en stærk kylling, og bag succesen af Sladdersammenstødet står der en stærk organisation: den Nederlandske Esperanto-Ungdom (NEJ). Men i 2020, havde de for travlt med at tage sig af IJK 2020 online. Derfor blev det Dansk Esperanto Ungdomsforenings ged at barbere i 2020. Desværre blev det hele aflyst pga. COVID-19, men i 2021 prøver vi igen at få sat KKPS i sving.