Esperanto - Dansk - Nederlands

Bag hvert succesfuldt menneske står der en stærk kylling, og bag succesen af Sladdersammenstødet står der en stærk organisation: den Nederlandske Esperanto-Ungdom (NEJ). Men i 2020, har de for travlt med at tage sig af IJK 2020 i Nederlandene. Derfor er det blevet Dansk Esperanto Ungdomsforenings ged at barbere i 2020.