Esperanto - Dansk - Nederlands

Man kan nemt komme til Ravnsøhytten med bil eller offentlig transport. Hyttens adresse er Hyllingvej 16, 8680 Ry.

Google Maps kender ikke stierne gennem skoven, og det er derfor smartest at bruge Open Street Map for at finde frem.

Fra syd eller øst er det nemmest at tage bus 330 fra Skanderborg. Stå af ved stoppet Nr. Vissing/Låsbyvej. Derfra kan man enten gå igennem Javngyde, hvilket tager 52 minutter, eller igennem skoven, hvilket tager 30 minutter. Hvis du ikke er i stand til at gå så langt, bedes du informere os i god tid i forvejen, og så henter vi dig gerne ved busstoppet i bil.