Esperanto - Nederlands

Jen la kotizoj por KKPS 2019, ĝis la 3-a de aŭgusto:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ 70€ 65€ 60€
20-29 55€ 50€ 45€
4-19 45€ 40€ 35€
3- 10€ 10€ 10€

Sed se vi estas membro aŭ patrono de NEJ, aŭ individua membro de TEJO, viaj kotizoj aspektos tiel:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ 60€ 55€ 50€
20-29 45€ 40€ 35€
4-19 35€ 30€ 25€
3- 10€ 10€ 10€

Benelukso signifas Belgujon, Nederlandon kaj Luksemburgon
Okcidenteŭropo signifas Aŭstrujon, Britujon, Danujon, Francujon, Germanujon, Norvegujon, Svedujon kaj Svisujon
Via aliĝo validas post antaŭpago de €15.

Aliĝperiodoj
La unua aliĝperiodo daŭros ĝis la fino de IJK, poste la kotizoj estos 5 eŭroj pli.
La dua aliĝperiodo daŭros ĝis la 15-a de oktobro, poste la kotizoj estos 15 eŭroj pli.

Kiel pagi
La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht.
Skribu vian familian nomon kaj "KKPS 2018".
Eblas ankaŭ antaŭpagi kontante al organizantoj dum renkontiĝoj, kaj eblas pagi kontante la reston dum KKPS.