Esperanto - Nederlands

Jen la kotizoj por KKPS 2018, post la 15-a de oktobro:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ 85€ 80€ 75€
20-29 70€ 65€ 60€
4-19 60€ 55€ 50€
3- 10€ 10€ 10€

Sed se vi estas membro aŭ patrono de NEJ, aŭ individua membro de TEJO, viaj kotizoj aspektos tiel:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ 75€ 70€ 65€
20-29 60€ 55€ 50€
4-19 50€ 45€ 40€
3- 10€ 10€ 10€

Benelukso signifas Belgujon, Nederlandon kaj Luksemburgon
Okcidenteŭropo signifas Aŭstrujon, Britujon, Danujon, Francujon, Germanujon, Norvegujon, Svedujon kaj Svisujon
Via aliĝo validas post antaŭpago de €15.

Aliĝperiodoj
La unua aliĝperiodo daŭris ĝis la fino de julio, tiam la kotizoj estis 5 eŭroj malpli.
La dua aliĝperiodo daŭris ĝis la 15-a de oktobro, tiam la kotizoj estis 10 eŭrojn pli.

Kiel pagi
La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht.
Skribu vian familian nomon kaj "KKPS 2018".
Eblas ankaŭ antaŭpagi kontante al organizantoj dum renkontiĝoj, kaj eblas pagi kontante la reston dum KKPS.