Esperanto - Nederlands

Jen la kotizoj por KKPS 2017, post la 15-a de oktobro:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ €75 €65 €60
20-29 €65 €60 €55
4-19 €55 €50 €45
3- €10 €10 €10

Sed se vi estas membro aŭ patrono de NEJ, aŭ individua membro de TEJO, viaj kotizoj aspektos tiel:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ €65 €55 €50
20-29 €55 €50 €45
4-19 €45 €40 €35
3- €10 €10 €10

Okcidenteŭropo signifas Aŭstrujon, Britujon, Danujon, Francujon, Germanujon, Norvegujon, Svedujon kaj Svisujon
Via aliĝo validas post antaŭpago de €15.

Aliĝperiodoj
La unua aliĝperiodo daŭris ĝis la fino de julio, tiam la kotizo estis 15 eŭrojn malpli.
La dua aliĝperiodo daŭris ĝis la 15-a de oktobro, tiam la kotizo estis 10 eŭrojn malpli.

Kiel pagi
La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht.
La UEA-kodo de NEJ estas nejk-r.
En ĉiuj okazoj skribu vian familian nomon kaj "KKPS 2017".
Eblas ankaŭ antaŭpagi kontante al organizantoj dum renkontiĝoj, kaj eblas pagi kontante la reston dum KKPS.