Esperanto - Nederlands - Français

Jen la kotizoj por KKPS 2017, se vi aliĝas ĝis la fino de julio:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ €65 €55 €50
20-29 €55 €50 €45
4-19 €45 €40 €35
3- €10 €10 €10

Sed se vi estas membro aŭ patrono de NEJ, aŭ individua membro de TEJO, viaj kotizoj aspektos tiel:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ €55 €45 €40
20-29 €45 €40 €35
4-19 €35 €30 €25
3- €10 €10 €10

Okcidenteŭropo signifas Aŭstrujon, Britujon, Danujon, Francujon, Germanujon, Norvegujon, Svedujon kaj Svisujon
Via aliĝo validas post antaŭpago de €15.

Aliĝperiodoj
La unua aliĝperiodo daŭros ĝis la fino de julio.
La dua aliĝperiodo daŭros ĝis la 15-a de oktobro, tiam la kotizo altiĝos je 5 eŭroj.
Malfruaj aliĝantoj, post la 15-a de oktobro, pagos ankoraŭ 10 eŭrojn pli.

Kiel pagi
La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht.
La UEA-kodo de NEJ estas nejk-r.
En ĉiuj okazoj skribu vian familian nomon kaj "KKPS 2016".
Eblas ankaŭ antaŭpagi kontante al organizantoj dum renkontiĝoj, kaj eblas pagi kontante la reston dum KKPS.