Esperanto - Nederlands

Jen la bazaj kotizoj por KKPS 2015:

aĝo Benelukso Okcidenteŭropo Resto
30+ €75 €65 €55
20-29 €65 €55 €45
4-19 €55 €45 €35
3- €10 €10 €10

Okcidenteŭropo signifas Aŭstrujon, Britujon, Danujon, Francujon, Germanujon, Norvegujon, Svedujon kaj Svisujon
Via aliĝo validas post antaŭpago de €15.

Rabatoj kaj malrabatoj
Membroj de Esperanto Nederland, Bonulejo, aŭ alia nacia Esperanto-asocio ricevos €10 da rabato.
Aliĝantoj post la 30-a de septembro krompagos €10.
Se vi ne kunportas proprajn littukojn, vi krompagos €7.

Se vi planas vojaĝi per nederlanda trajno, indiku tion en via aliĝilo, kaj ni informos vin, se vi povas ŝpari monon per grupbileto (ĝi kostas €70 por 10 personoj).

Kiel pagi
La IBAN de NEJ estas NL85 RABO 0147 9494 24, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Nederlandse Esperanto-Jongeren, Utrecht.
La UEA-kodo de NEJ estas nejk-r.
La IBAN de EN estas NL10 TRIO 0786 8441 67, kaj la BIC RABO NL2U, nome de Esperanto Nederland, Monnickendam.
La UEA-kodo de EN estas esne-h.
En ĉiuj okazoj skribu vian familian nomon kaj "KKPS 2015".
Eblas ankaŭ antaŭpagi kontante al organizantoj dum renkontiĝoj, kaj eblas pagi kontante la reston dum KKPS.